לוגו שיבלי אום אל-גנם

מכרז מס' 10/2024 עבודות פיתוח תשתיות שכונת חמדאן בשיבלי