לוגו שיבלי אום אל-גנם

המחלקה לאיכות הסביבה

תחומי אחריות:

 1. רישוי עסקים כולל מפעלים מסוכנים
 2. איסוף ופינוי פסולת ומחזור
 3. מניעת וצמצום זיהום אויר בתחום המועצה
 4. אכיפה של חוקים ותקנות לשמירה על איכות הסביבה ושל חוקי העזר
 5. פרסום כל מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרשות
 6. פינוי פסולת אריזות
 7. הקמת ועדה לאיכות הסביבה שהיא ועדת חובה
 8. הקמת מתקני ומרכזי מחזור
 9. טיפול בפסולת בניין ואיתור אתר לשפיכת פסולת בניין
 10. טיפוח אסתטי של גני משחקים ציבוריים ושטחים פתוחים
 11. ארגון פעולות הסברה ושיתוף הציבור

פעילות:

 1. ברשות מתקיימת כל הפעילות שנזכרה לעיל: יש לנו פינוי אשפה ביתית, פעמיים בשבוע לכל פח, וזאת לאתר הטמנה מורשה.
 2. פינוי גזם וגרוטאות לאתר מורשה באמצעות אשכול כנרת עמקים (ליד מגדל 4 פעמים בחודש)
 3. הנחיות לתושבים ואכיפה לפינוי פסולת בניין לאתר הטמנה מורשה מחצבת טורעאן
 4. פיתוח שטחים פתוחים כגון הסדרת שיבלי הליכה וניקיון ואדי אלמדי (נחל השבעה) וגם ואדי אלשראר.
 5. פעילות משותפת עם גורמים שונים יחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי ק.ק.ל רט”ג רשויות שכנות מועצת התלמידים מתנדבים ארגון מבצעי ניקיון כיתות מאמצאת, יחד עם התושבים.