לוגו שיבלי אום אל-גנם

רישוי עסקים

 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
  • 1.1 בית מרקחת
  • 1.7 מעבדת שיניים
 2. דלק ואנרגיה
  • 2.1 ה’ גז – תיקון מכלים
  • 2.2 א’ דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
 3. חקלאות, בעלי חיים
  • 3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
  • 3.4 ג’ חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם
  • 3.6 ב’ עיבוד פסדים
 4. מזון
  • 4.2 א’ בית אוכל – בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
  • 4.7 א’ קיוסק
  • 4.8 משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה
 5. מים ופסולת
  • 5.1 ב’ אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה, הובלתה
  • 5.3 ג’ שפכים וקולחין – הובלתם במכליות
 6. מסחר ושונות
  • 6.9 ב’ רוכלות בעסוק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
  • 6.9 ג’ רוכלות אחרות
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
  • 7.5 מכון כושר
 8. רכב ותעבורה
  • 8.9 א’ מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
  • 8.9 ד’ מוסך, תיקון תקרים
  • 8.4 ב’ הסעת נוסעים – תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
  • 9.1 ב’ מטווח ירי בשטח מבונה
 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים
  • 10.8 ב’ חומרי חיטוי