לוגו שיבלי אום אל-גנם

ועדות המועצה

 • חאתם שיבלי – יו”ר הועדה (ראש המועצה)
 • סולטאן שיבלי – חבר ועדה
 • פאיז שתיוי – חבר ועדה
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • רידאן סביח – חבר ועדה
 • הלאל שיבלי – יו”ר הועדה
 • פאיז שתיוי – חבר ועדה
 • סולטאן שיבלי – חבר ועדה
 • סברי טליעה – יו”ר הועדה
 • רידאן סביח – חבר ועדה
 • איאד שיבלי – חבר ועדה
 • פאיז שתיוי – יו”ר הועדה
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • ושאר החברים הם עובדי הרשות עפ”י הנוהלים והחוק
 • חאלד סביחאת – יו”ר הועדה
 • יעקוב ג’רבאן – חבר ועדה (מהנדס המועצה)
 • ארשיד שיבלי – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • לואי שיבלי – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • חלף שיבלי – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • הילאל שיבלי – יו”ר הועדה
 • נביל סלפיתי – חבר ועדה
 • פאיז שתיוי – חבר ועדה
 • חאתם שיבלי – יו”ר ועדה (ראש המועצה)
 • סולטאן שיבלי – חבר ועדה
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • בנוסף יהיו חברים בועדה כל מנהלי המחלקות במועצה שהחוק מחייב אותם בתוקף תפקידם כחברי ועדה
 • הילאל שיבלי – יו”ר הועדה
 • איאד שיבלי – חבר ועדה
 • רידאן סביח – חבר ועדה 
 • עדנאנן ראגב – נציג ציבור
 • מוניר ג’ומעה – נציג ציבור
 • פאיז שתיוי – יו”ר הועדה 
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • ח’אלד סביחאת – חבר ועדה 
 • ח’אלד סביחאת – יו”ר הועדה
 • סולטאן שיבלי – חבר ועדה
 • הלאל שיבלי – חבר ועדה
 • מוחמד דראושה – גזבר המועצה
 • עו”ד ויסאם מוקטרן – יועץ משפטי
 • תסנים חסן – מיצוי
 • חאתם שיבלי – יו”ר הנהלת המתנ”ס (ראש המועצה)
 • מוחמד דראושה – חבר הנהלת המתנ”ס (גזבר המועצה)
 • אבראהים סלפיתי – חבר הנהלת המתנ”ס (מנהל מח’ חינוך)
 • סאמיה שיבלי – חברת הנהלת המתנ”ס (מנהלת משאבי אנוש)
 • ארשיד שיבלי – חבר הנהלה נציג ציבור
 • זידאן סלפיתי – חבר הנהלה נציג ציבור
 • נאסר טאהה – חבר הנהלה נציג ציבור
 • עיסא דיאב – חבר הנהלה נציג ציבור
 • לואי שיבלי – חבר הנהלה נציג ציבור
 • גלאל יאסין – חבר הנהלה נציג ציבור