לוגו שיבלי אום אל-גנם

ועדות המועצה

 • מוניר שבלי יו”ר הועדה
 • חאלד שיבלי – חבר ועדה
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • עזאת סעאידה – חבר ועדה
 • מוחמד איברהים סעאידה – חבר ועדה
 • אחמד שיבלי – חבר ועדה
 • מוניר שבלי יו”ר הועדה
 • חאלד שיבלי – חבר ועדה
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • עזאת סעאידה – חבר ועדה
 • מוחמד איברהים סעאידה – חבר ועדה
 • אחמד שיבלי – חבר ועדה
 • סעיד סעוב – יו”ר הועדה
 • אחמד מחמוד שיבלי – חבר ועדה
 • מוחמד סעאידה – חבר ועדה
 • פאיז שתוי – יו”ר הועדה
 • זידאין סלפיתי – חבר ועדה
 • אחמד שיבלי – חבר ועדה
 • חוסין סעאידה – יו”ר ועדה
 • חאלד שיבלי – חבר ועדה
 • שאר החברים הם עובדי הרשות עפ”י הנוהלים והחוק
 • אחמד שיבלי – יו”ר ועדה
 • יעקוב ג’רבאן – חבר ועדה (מהנדס המועצה)
 • ראפע סעאידה – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • נשאת שתיוי – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • גאלב פאלח – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • סעיד סאוב – יו”ר ועדה
 • מוחמד סעאידה – חבר ועדה
 • עזאת סעאידה – חבר ועדה
 • בנוסף לנציגים שקבע החוק שהם יהיו חברים בוועדה מתוקף תפקידם
 • מוניר שיבלי – יו”ר ועדה
 • אחמד שיבלי – חבר ועדה
 • זידאן סלפיתי – חבר ועדה
 • בנוסף למנהלי המחלקות במועצה שהחוק מחייב בתוקף תפקידם כחברי ועדה
 • אחמד שיבלי – יו”ר ועדה
 • מוחמד סעאידה – חבר ועדה
 • פיסל סעאידה – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • זוהיר פדילי מוקטרן (נציג ציבור)
 • בנוסף לבעלי תפקידים שהחוק מחייב כחברי ועדה
 • אחמד שיבלי – יו”ר ועדה – חבר מועצה
 • סעיד סעוב – חבר ועדה – חבר מועצה
 • מוחמד סעאידה – חבר ועדה – חבר מועצה
 • עזאת סעאידה – חבר ועדה – חבר מועצה
 • ג’אבר שיבלי – מנהל האחזקה במועצה
 • סלימאן שהאב – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • מוחמד מוקטרן – חבר ועדה (נציג ציבור)
 • סעיד סעוב – יו”ר ועדה
 • עזאת סעאידה – חבר ועדה
 • אחמד שיבלי – חבר ועדה