לוגו שיבלי אום אל-גנם

שיטור קהילתי וביטחון

שיטור קהילתי

בישוב שיבלי יש נקודת משטרה השייכת לשיטור קהילתי. בתחנה דרך קבע יש שני שוטרים לטיפול בתלונות של התושבים. ואשר עושים סיורים בישוב גם ביום וגם בלילה. עושים פעילות של הסדרת התנועה למוסדות החינוך במיוחד בבוקר בשני הישובים גם בשיבלי וגם באום אלג’נם.
מבצעים פעילות של הדרכה במיוחד במוסדות החינוך אם זה בגנים וגם בבתי הספר, הרצאות ימי חשיפה של כל יחידות המשטרה.

מחלקת ביטחון וחירום

מחלקת הביטחון מופקדת על בטחון הישובים שיבלי אום אלג’נם והתושבים בכל שעות היממה ובכל שנה.
המחלקה פועלת שיטתית למניעת פגיעה בתושבים וברכושם.
המחלקה ערוכה להגיב לבעיות בטחון שוטף ומצבי חירום באמצעות הפעלת סיור שטח, קשר עם גורמי בטחון שונים על מתקני המועצה המחלקה פועלת בתיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב והיא פועלת במיגון בתי הספר נגד פריצות וגניבות אבטחת פעילות בית ספרית הדרכה מטה חירום בית ספר קיום תרגילים ארציים בכל מוסדות החינוך וטיפול באירועים פליליים​.