לוגו שיבלי אום אל-גנם

שירות פסיכולוגי חינוכי

מנהל השפ”ח: חוסין נג’אר

ימי עבודה:

  • יום ראשון: 8:00 עד 15:00
  • יום שלישי: 8:00 עד 15:00
  • יום חמישי: 8:00 עד 12:00

ויסאם עדוי

ימי עבודה:

  • יום ראשון: 8:00 עד 15:00
  • יום שלישי: 8:00 עד 15:00

הודא זועבי

ימי עבודה:

  • יום שני: 8:00 עד 15:00
  • יום שלישי: 8:00 עד 15:00
  • יום חמישי: 8:00 עד 12:00

ימי קבלת קהל בכל יום שבו נמצא העובד בעבודה.

פעילות המחלקה:

עיקר העבודה הינה בגישה מערכתית שמתבצעת בתיאום ושיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ושאר הפעילויות הבלתי פורמליות.
מטרת השפ”ח היא סיוע וקידום רווחתם הנפשית של התלמידים יחד עם הקניית כלים ומיומניות הן להורים והן לצוותים אשר פוגשים את הילד בתוך המסגרת החינוכית ומחוץ לה.
שלושת הפסיכולוגים נותנים שירותים לגנים יחד עם בתי ספר לאורך כל השנה.
העבודה של כל פסיכולוג בשפ”ח מתבצעת באופן רציף לאורך כל השנה ונעה בין בתחום הפרטני ויותר בתחום המערכתי שכוללת מיפויים, הערכות והתערבויות שונות.