לוגו שיבלי אום אל-גנם

הנדסה

קבלת קהל:

ימי ראשון ,שלישי  ורביעי: 9:00- 13:00

פעילות המחלקה ותוכניות עבודה:

  • ניהול מחלקת הנדסה, גיבוש מדיניות המועצה בנוגע לתכנון, בינוי, פיתוח וביצוע עב’ במועצה.
  • תכנון פרויקטים בעזרת אנשי מקצוע ותיאום עם מנהלי המחלקות הרלוונטיים.
  • אחריות על הכנת מכרזים והתקשרות עם קבלנים וספקים.
  • אחריות על ביצוע פרויקטים של בניה ופיתוח המועצה, ושיפור פני היישוב.
  • קידום תכנון סטטוטורי, לרבות תכנון מתארי, מפורטות, הקצאת מגרשים לבניה פרטית.
  • ניהול תקציבי הבניה והפיתוח במועצה.
  • אחריות על קשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.

פרסום לתפקיד בודק תכניות הנדסיות