לוגו שיבלי אום אל-גנם

שירותים חברתיים

ימי ושעות קבלה קהל

ימי ראשון ורביעי משעה 08:30 עד שעה 13:00

תחומי אחריות

המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה שירות סוציאלי לאוכלוסיה הנזקקת ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה. הטיפול באוכלוסיות היעד מושתת על הפעלת חוקי הסעד ותקנות העבודה הסוציאלית (תע”ס) הנקבעים ע”י משרד הרווחה .

תחומי הפעילויות העיקריים

 • טיפול זוגי ומשפחתי: מתן יעוץ הכוונה וטיפול לזוגות ולמשפחות בקרוב תפתח תחנה מוכרת לטיפול משפחתי וזוגי במחלקה.
 • טיפול באלימות בתוך המשפחה: פגישות עם בני הזוג על מנת לטפל בתופעה בתוך המשפחה, קשר עם המשטרה ומתן סיוע לנפגעים, הפנייה למקלטים לנשים מוכות.
 • הבטחת כלים לשיפור תפקוד בני המשפחה עזרה ביתית חונכת סומכת ועוד.
 • כתיבת והכנת תסקירים ע”י פקיד סעד לסדרי דין עבור בתי המשפט לענייני משפחה ו/או בתי דין שרעים בנושאים ירושים, משמורת על ילדים והסדרי ראייה ומתן עדות לבית המשפט לפי הצורך.
 • כתיבת דוחות סוציאליים לגורמים שונים אפטרופסות. מתן סיוע חומרי למשפחות בהתאם לכללי הנזקקות והזכאות, הסיוע ניתן כחלק מתהליך הטיפול שמטרתו לחזק את המשפחה ולאפשר לה תפקוד תקין ומלא ככל האפשר ולמנוע התדרדרות ושימור המצב הקיים.
 • לנפגעי התמכרויות: טיפול פרטני והפנייה למסגרות ומעקב אחרי הטיפול, הטיפול למתמכר ולבני משפחתו.

פקיד סעד זהו עובד סוציאלי אשר מונה ע”י שר העבודה והרווחה לצורך יישום מספר חוקים.

פקיד הסעד מהווה משפטית של ביהמ”ש/ביה “ד בית משפט ו/או בית הדין השרעי בקהילה ולכן הוא מבצע את תפקידו בהתאם להוראות ביהמ”ש/ביה”ד, כאשר יש חילוקי דעות בין ההורים בעניין החזקת ילדים וחינוך, ביה”ד רשאי לצוות על פקיד הסעד לחקור ולחוות דעתו בתסקיר בכתב ובעל פה בעניין של קטין או חולה נפש.

קיד הסעד תפקידו לדאוג להבטיח את שלומם וטובתם של ילדים כאשר הוריהם בהליכי פירוד וגירושין וקיים ניגוד אינטרסים בין ההורים ע”י מינוי אפוטרופוס לקטינים במקום או ביחד עם ההורים הטבעיים.

הגנה על זכויות חוסים (אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לעניניהם) ע”י מינוי אופוטרופוס.

פקיד סעד יכין וימליץ על טיפול משפחתי בקהילה על סמך אבחון על מנת להבטיח וליצור סיכוי ליחסים תקינים בין ההורים לבין ילדיהם לאחר פירוד ההורים.

במקרים של אלימות במשפחה קיימת עבודה משותפת עם תחנת המשטרה והפנייה לטיפול ספציפי לאלימות במשפחה.

אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) המלצה על הסדרי ראייה בין הקטין להוריו והבטחת שלומו של הקטין בעט החזרתו להורה ולמדינה ממנה נחטף תוך שמירה על האינטרס של הקטין.

סיוע למשטרה בביצוע פסקי דין להעברה או למסירת קטין וכן פיקוח וכן על קיום הסדרי ביקורת או קשר בין ההורים לילדיהם הקטינים במידה וניתנו סמכויות פיקוח לפקיד הסעד מבית המשפט/בית הדין.

 • מתן ייעוץ הכוונה להורים וחיזוק תפקידם ההורי.
 • מתן ייעוץ והכוונה לארגונים הנותנים שירות ללקוחותינו.
 • יזום וניהול ועדות תכנון, טיפול והערכה לצורך טיפול בילד ונוער.
 • קבלת דיווחים והפניות מגורמים שונים בקהילה.
  טיפול והגנה על קטינים במצב סיכון באמצעות פקיד סעד לנוער.
 • הבטחת מגוון כלים ומסגרות בקהילה כגון אומנה יומית, חונכות, מתנדבים מטפחים ועוד.
 • הקמת שירותים בקהילה בתחום ילד ונוער כגון מועדוניות טיפוליות לילדים ומעדונית לנערים מתבגרים.
 • סידור חוץ ביתי באמונה ומסגרות חוץ ביתיות לילדים במצבי סיכון קשים אשר אינם יכולים לגדול ולהתפתח כראוי במסגרת משפחתם.
 • קביעת תוכנית טיפול מתאימה לילדים במצבי סיכון ומצוקה ובאמצעות ועדות לתכנון , טיפול והערכה.

הגנה וטיפול בקטינים בגילאי 0 עד 18 אשר מתעורר חשד כי הינם נפגעים במסגרת המשפחתית (על ידי ההורים, הדודים קרובי משפחה, אחים בוגרים ועוד) – פגיעה פיזית, מינית, הזנחה או פגיעה רגשית.
במסגרת חוק חובת הדיווח בו ישנה חובה לכל אזרח ואיש מקצוע במדינת ישראל לדווח למשטרה או לפקיד סעד על חשד להתעללות בקטינים שנמצאים בסיכון או בסכנה מיידית, פקיד סעד מקבל את הדיווחים מגורמים שונים בקהילה (מסגרות חינוכיות, קופות חולים, שכנים ודווחים אנונימיים ). פקיד הסעד מטפל ובודק כל מקרה לגופו של עניין.
הגשת דיווח למשטרה והמלצותיו למשטרה לצורך חקירת הקטין (האם לחקור את הקטין ובאיזה מסגרת, זימון הורים וכו’).
לפקיד הסעד סמכויות פעולה במצבי חירום, הוצאת צו חירום במקרים בהם קיימת סכנה מיידית לקטינים ויש צורך להגן עליהם פיזית ונפשית.
פקיד סעד יכול לפנות לבית המשפט עם הכנת תסקיר לצורך קביעת דרכי טיפול עבור קטינים במידה ויש קטין במצוקה ולא קיים שת”פ עם ההורים.
לפקיד סעד יש סמכויות חקירה על מצב הקטין ומשפחתו הכוללים כניסה לכל מקום בו נמצא הקטין וחקירת כל אדם אשר פקיד הסעד סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין.

אמנת האג (החזרת ילדים חטופים ) המלצה על סדרי ראייה בין הקטין להוריו והבטחת שלומו של הקטין בעט החזרתו להורה ולמדינה ממנה נחטף תוך שמירה על האינטרס של הקטין . סיוע למשטרה בביצוע פסקי דין להעברה או למסירת קטין וכן פיקוח על קיום הסדרי ביקורים או קשר בין ההורים לילדיהם הקטינים במידה וניתנו סמכויות פיקוח לפקיד הסעד מביה”ש/ביה”ד.

מטרת השיקום לסייע לאדם עם מוגבלות להגיע לרמה אופטימאלית של תפקוד ועצמאות בתחומי החיים, תוך מיצויי מלוא יכולתו. אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית, אשר בשל נכותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

 • סיוע בקבלת תעודת עיוור ודמי ליווי לעיוורים.
 • סיוע בקבלת סל תקשורת לחרשים.
 • סיוע לנפגעי נפש מול משרד הבריאות בקבלת סל שיקום.
 • הפניית מוגבלים לשיקום תעסוקתי במרכזי אבחון ושיקום.
 • שילוב סייעת במשפחתון לילד בגיל 6 חודשים עד 3 שנים עם איחור התפתחותי.
 • הפניות לועדות איבחון של משרד הרווחה.
 • השמה במסגרות מיוחדות השייכות למשרד הרווחה (מע”ש, מפעל מוגן וכו’)
 • סיוע ברכישת מכשיר רפואי.
 • מתן הדרכה לעיוורים על ידי מורות בית.
 • טיפול בנושא אפוטרופוס: טיפול בבקשות למינוי אפוטרופוס לחולי נפש, חסרי ישע ואחרים.
 • הפעלת חוק ביטוח סיעוד, קביעת סל שירותים, הזמנת עבודה ופיקוח על הפעלת החוק.
 • קשר עם גורמים ומוסדות: בתי אבות, המוסד לביטוח לאומי, ארגונים שדרכם מפעילים שירותים ועוד.
 • הבטחת סידור מוסדי לקשישים שאינם מסוגלים להסתדר בקהילה.
 • כתיבת תסקירים בנושא אפוטרופסות לבתי המשפט.
 • סיוע כספי למימון צרכים מיוחדים כגון: מכשירים רפואיים, משקפיים, נסיעות לקבלת טיפולים בבית החולים (הכל לפי מבחן זכאות ותקציבים).
 • הגנה במסגרת החוק וטיפול בקשישים חסרי ישע.
 • הסבר לפנים על כללי הזכאות ונוהלי הפנייה ומתן עזרה והדרכה.
 • חישוב הזכאות בסוגי העזרה המגיעים לפונה ומימוש זכויותיו תוך בדיקת הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע”י איסוף מידע משירותים אחרים.
 • חישוב וקביעת הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה בהתאם להוראות משרד הרווחה והעברת מסקנותיו לאישור המנהלת.
 • ישום החלטה על ידי מתן תשובה לפונה, דווח למערכת המיכון, הכנת הוראות תשלום לביצוע על ידי הרשות והפניית תשומת לב העובד הסוציאלי לבעיות הדרושות טיפול.