לוגו שיבלי אום אל-גנם

מבנה ארגוני

ראש המועצה – חאתם שיבלי

 • חברי מועצה (9)
 • חשב מלווה
 • רואה חשבון
 • מבקר פנים
 • יועץ משפטי
 • גזבר – דראושה מוחמד
  • חשב שכר -עאוני שיבלי
  • מנהל חשבונות – עאוני שיבלי
  • מנהל גבייה
   • קופאי – האני מוקטרן
   • פקידי גבייה
 • מזכיר המועצה – שאוכת שיבלי
  • מזכירות
   • מנהלת מנגנון
   • מזכירה כללית – יסמין שיבלי
 • חינוך – אבראהים סלפיתי
  • מנהלי בתי ספר
  • קב”ס
   • מועדוניות
  • מנהל שפ”ח
   • פסיכולוגים
  • סייעות חינוכיות
  • עוזרות גננות
 • מהנדס המועצה – יעקוב ג’רבאן
 • תברואן
  • וטרינר
  • עובדי ניקיון
 • שירותים חברתיים – אמאני שיבלי
  • מועדוניות רווחה
  • עובדים סוציאליים
 • אחזקה
  • מחסן
  • עובדי אחזקה