לוגו שיבלי אום אל-גנם

המועצה

 • מועצה מקומית שיבלי אום אלג’נם הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1984, ומורכבת משני הישובים המצויים על מורדות הר תבור – שיבלי, ואום אלג’נם
 • לפני קום המדינה היו תושבי שיבלי הפלג השולט בשבט הבדווי ערב א-צביח (נקראו גם “הזביחים”) שהיה בעל השפעה רבה בגליל התחתון. בתוכם חיו שבט שיבלי כאריסים. הם התפרנסו מגידולי צאן ובקר.
 • במלחמת העצמאות, אחרי התנכלויות בלתי פוסקות ליישוב היהודי, גורשו מרבית אנשי שבט א-צביח לירדן. אנשי פלג שיבלי, שהיו אריסים של שבט א-צביח, הושארו במקומם, ליד בית הספר החקלאי כדורי. אנשי שבט זה נחשבו כתומכים ביישוב היהודי ושמרו על יחסי שכנות טובים עם יהודי כפר תבור, יחס הנמשך עד היום.
 • רבים מבני כפר שיבלי משרתים בצבא, ביניהם בולט מספרם של חיילים וקצינים בתפקידי גשש או לוחמים בגדוד הסיור המדברי.
 • במהלך השנים הפך היישוב ליישוב קבע כאשר האוהלים האחרונים בו הוחלפו בבתי קבע בתחילת שנות ה-70.
 • עד לסוף שנות ה-90 הונהג היישוב על ידי ההנהגה המסורתית, תחילה על ידי מוכתר הכפר ואחר כך על ידי בנו (עלי שיבלי) שמונה כראש המועצה המקומית בשנת 1984.
 • בסוף שנות ה-90 פעל עלי שיבלי לאיחוד שיבלי ואום אלג’נם. המיזוג התבצע אך לא התקבל בעין יפה על ידי המנהיגות של אום אלג’נם.
 • לפי נתוני הלמ”ס, נכון לסוף 2016, מתגוררים בשיבלי אום אלג’נם 5,762 תושבים האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 1.2%.
 • המועצה נמצאת בדירוג של 3 מתוך 10 במדד האשכול החברתי-כלכלי.
 • רמתם הסוציו אקונומית של התושבים נמוכה יחסית אחוז המובטלים מבין תושבי היישוב הגברים מגיע לכ-20%. רוב המפרנסים ביישוב עובדים כיום בתעשייה ובשירותים מחוץ לתחומי היישוב. רק בודדים המשיכו לגדל בקר וצאן.
 • עדיין לא קיים ביישוב אזור תעשייה או מסחר ורוב התושבים מועסקים במפעלים הסמוכים ובעיקר באזור התעשייה אלון תבור שליד עפולה.