לוגו שיבלי אום אל-גנם

גזברות וגבייה

מחלקת גזברות אחראית להבטחת הכנסות המועצה לטיפול בתזרים המזומנים שלה ובנוסף אחראית על תקציב הפיתוח ליווי ומעקב אחר ביצוע פרוייקטים הבטחת מקורות מימון. ניהול המדיניות הכספית של המועצה הכנת תקציב רגיל והכנת דוחות כספים רבעונים ושנתיים, אישור חוק עזר במשרד הפנים.
גזבר המועצה שותף ומרכז את ועדת הנחות , מכרזים ותמיכות.

מחלקת הגבייה

תפקידה גבית כספים קליטתם והפקדה קבלה לתושב לפי סוג תשלומים , סגירת חשבון חודשי, התאמה עם מחלקת גזברות, שיגור הור”ק למס”ב אישור הנחות והזרמה למערכת.

חישוב המיסים נקבע לפי מטר מרובע. לפי מחיר קבוע , המחיר משתנה לתקופה לפי מדד. כל אזרח שרואה עצמו זכאי לבקשת הנחה יכול להגיש בקשה למתן הנחה על פי מבחן הכנסה שלו ועליו לצרף תלושים 12- 1 שנה קודמת.
ומתייחסים למספר נפשות בבית לגבי מתן הנחות, הבקשות נבדקות על פי החוק לפי טבלת הנחות ואם הוא זכאי להנחה או לא. ישנה גם ועדה הנחות האחראית על מתן הנחה במקרה נזקק. קישור לטופס הסדר הנחות ארנונה.

אמצעי תשלום:

  • באמצעות כרטיס אשראי.
  • שיקים דחויים.
  • מזומנים.
  • הוראת קבע.
  • באמצעות אתר האינטרנט: www.citypay.co.il