לוגו שיבלי אום אל-גנם

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור | المراقب الداخلي ومندوب شكاوى الجمهور

תפקידי מבקר המועצה

קיום ביקורת על התנהלות ופעולות המועצה על פי החוק והנהלים, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תפקידי ממונה תלונות הציבור

פנייה למבקר כממונה תלונות הציבור תהיה השלב האחרון כאשר תקדם לה פניה לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה באמצעות מזכירות המועצה.

  • רק מי שקופח בתשובתו יוכל לפנות לממונה תלונות הציבור.
  • הממונה יקבל תלונות בכתב, יבדוק וישיב לתלונה. סמכויות הממונה הן על פי חוק.
  • הממונה יגיש פעם בשנה דו”ח מרוכז למליאת המועצה, על פי עקרון דוח המבקר.
* שדה חובה
טופס תלונה לנציג תלונות הציבור | استمارة تقديم شكوى لمندوب شكاوي الجمهور
אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
האם נושא התלונה הוכרע בבית משפט או שהיא נדונה כעת בבית משפט? | هل موضوع الشكوى تم القرار به في محكمة او يتم تداوله حالياً في محكمة ما ؟