לוגו שיבלי אום אל-גנם

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים מוגבלים בניידות – שיבלי אום אלג’נם