לוגו שיבלי אום אל-גנם

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה 3