לוגו שיבלי אום אל-גנם

דוח ביקורת 2017 בנושא התנהלות מערכתית בבתי"ס יסודיים