לוגו שיבלי אום אל-גנם

דוח ביקורת 2016 בנושא זכאות למלגות לימודים