לוגו שיבלי אום אל-גנם

דוח שנתי לבקשות חופש המידע לשנת 2017