לוגו שיבלי אום אל-גנם

כתב הצהרה והתחייבות של מילגאי/ת לשנת הלימודים תשפ"ד 2024 - 2023 ( מפעל הפיס )