לוגו שיבלי אום אל-גנם

טופס גיוס מזכירים עבור מנהלי הבחירות ברשות שבלי – אום אל-גנם