לוגו שיבלי אום אל-גנם

קול קורא - להצטרפות למאגר קבלנים, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים במועצה