לוגו שיבלי אום אל-גנם

מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות