לוגו שיבלי אום אל-גנם

מכרז פומבי - הפעלת בית ספר תיכון שיבלי