לוגו שיבלי אום אל-גנם

מכרז לקבלת שירות הנ"ח, ושירות תמיכה

המועצה מודיעה בכך על פרסום מכרז לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירות לפי הרשום במפרט.
את מפרט ההצעה כולל תנאים ותאריך ההגשה ניתן לקבל בגזברות או בלשכת ראש המועצה בימי העבודה של המועצה ( א – ה ) משעה 10:00 עד 15:00 .
יש לציין מועד אחרון להגשה בתאריך 22/6/2023 בשעה 12:00 במעטפה סגורה בבניין המועצה.
התנאים שיש במפרט הינם תנאי סף .

 

בכבוד רב
אינג’ מוניר שיבלי
ראש מ.מ.שיבלי אום אלג’נם