לוגו שיבלי אום אל-גנם

מכרז לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום שיפוט של המועצה