לוגו שיבלי אום אל-גנם

רשימת האותיות ה”תפוסות” וה ” פנויות ” לקראת הבחירות ברשויות המקומיות 31.10.2023