לוגו שיבלי אום אל-גנם

הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד

ביום 28.8.23 תפורסם הודע פומבית בכתב בדבר המועד להגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד וסדרי הגשתן .

הגשת רשימות המועמדים והצעות המועמד נעשית באמצעות חוברות הגשת מועמדות מסוגים שונים ,

חוברות אלו יעמדו לחלוקה לציבור , החל מהיום ה 68 שלפני הבחירות 24.8.2023 בין השעות 20:00 – 17:00 .

החוברת יחולקו על ידי מר עאוני שבלי , חשב שכר ומנהל חשבונות, בבניין המועצה בשיבלי אום אלג’נם רחוב אל- טור ( קומה שנייה ) .

לאחר תאריך זה, חלוקת החוברות תבוצע בתיאום מראש

בברכה

עדי פרץ

מנהלת הבחירות שיבלי אום אלגנ’ם