לוגו שיבלי אום אל-גנם

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה מקומית שבלי – אום אלג’נם